VHD-VIRUS

VHD-Virus er en meget farlig virus, som i langt de fleste tilfælde rammer med 100 % dødlighed...

Læs mere her om VHD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Microsoft%20Word%20-%20Viral%20haemorrhagic%20disease%20information%20og%20anbefalinger.pdf

SYGDOMME

Igennem tiden med kaniner vil man lige som hos mange andre dyr, ind imellem støde på sygdomme og problemer med sin kaniner - nogen sygdomme er mere amindelige end andre og kan forekomme uden man selv kan forebygge det - andre Sygdomme er mere sjældne og Man vil ikke kunne forbygge eller tage sine forholdsregler for den slags sygdomme ...

Da kaniner er byttedyr, er de længe om at udvise tegn på svaghed. I naturen vil en synligt svækket kanin være et let bytte for rovdyrene. De skjuler derfor deres svækkelse indtil sidste øjeblik. Desværre betyder det i vores verden, at kaninen ofte er meget sygt, før vi som ejere registerer, at der er noget galt.

Hold derfor dagligt øje med din kanin, da den mindste spise- eller adfærdsænding kan være et sygdomstegn.

Normal temperatur hos kaniner er: 38 - 39,6 CHer under vil jeg kommer lidt forskellige oplysinger på sygdomme som man kan opleve igennem sin tid som kanin ejer.

 

PELSMIDER

Tekst er lånt fra Netdyredokter

Hvad er pelsmider hos kaniner?
Pelsmider er små parasitter (Cheleytiella parasitovorax), som lever af skæl fra hudens overflade. Hunde og katte kan ligeledes have/få pelsmider.

Hvad er symptomerne på pelsmider?
Hos kaninen ses der områder i pelsen, som er udtalt skællende. Skællene danner
et tykt, skorpet lag. Hårene falder nemt af i disse skællede områder, og efterlader hårløse pletter.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen?
Diagnosen stilles ved at dyrlægen undersøger kaninskæl under mikroskop.
Her vil miden let kunne identificeres.

Hvordan behandles pelsmider?
Det nemmeste er at behandle kaninen med injektion (indsprøjtning) af dertil egnet medicin. Der behandles 2 gange med 14 dages mellemrum. Husk behandling af alle kaniner i hjemmet (evt. også hunde og katte).

Hvad er fremtiden for din kanin, hvis den har pelsmider?
Fremtiden er lys, da behandlingen for det meste er meget effektiv.

Hvorfor får kaniner pelsmider?
Pelsmider smitter fra andre kaniner eller fra katte/hunde. Smitten kan også over-
føres med f.eks. hø. Katte med pelsmider kan smitte høet hos landmanden inden det pakkes til salg.

Hvad er risikoen for, at din kanin får pelsmider?
Pelsmider er et meget almindeligt hudproblem hos kaniner.

Hvilke racer er særligt udsatte for at få pelsmider?
Alle racer er lige udsatte for smitte med pelsmider

Anden viden om pelsmider hos kaniner?
Pelsmider kan ikke leve på mennesker, men de kan dog give udslæt i form af små røde pletter på huden.

RINGORM

Ringorm er, trods navnet, svampe, der smitter og lever på hår og i hårsække.Svampenes sporer, som er i luften, kan smitte i helt op til 18 måneder. Det kan derfor være svært at finde ud af hvordan og hvornår kaninen er blevt smittet.

Ringorm viser sig typisk som ringformede hårløse partier i pelsen. Pletterne kan være røde og/eller skællende og der kan forekomme hudirritation og kløe.
Kontakt dyrlægen for at få diagnosticeret ringorm så kaninen kan blive behandlet.

OBS!!! Ringorm er en zoonose, dvs at det kan smitte til mennesker.

SKAB

Skab er også en meget almidelig hudlidelse. Skabmiden graver små gange i huden, hvor den lægger sine æg.

Også her vil symptomerne være kløe, rødme og hårtab.

Kontakt dyrlægen for at få diagnosticeret og behandlet lidelsen.
Behandlingen vil oftest være en indsprøjtning med Dectomax/Ivomec hos dyrlægen 2 gange med 14 dages mellemrum.

ØREMIDER

Øremider er en meget almindelig parasit hos kaniner. Øremiderne lever i øregangen og er årsag til øregangsbetændelse hos mange kaniner.

Symptomerne på øremider er bl.a.:
- kraftig hovedrysten.

- kradser i ørene.

- skæv hovedholdning.

Der ses ofte lysgulligt og skorpedannende ørevoks.

Kontakt dyrlægen ved mistanke om øremider, da det er behandlingskrævende.
Behandlingen vil oftest være med Ivomec, som dryppes direkte i begge ører.

KANINPEST

Kaninpest er en meget alvorlig sygdom som desværre altid har en dødelig udgang. Den ses heldigvis sjældent i Danmark.

De tidlige symptomer på kaninpest viser sig som slaphed, hævelser ved øjnene og øjenbetændelse. Senere i forløbet vil der ses feber, vejrtrækningsbesvær og hævelserne ved øjnene vil udvikle sig til væskefyldte bylder som breder sig til hele hovedet, ørene og halsen. Døden indtræder ca 10-12 dage efter smitte.

Der er ingen behandling mod kaninpest og da den hører til de ondartede smitsomme sygdomme er der indbetningspligt til Veterinærdirektoratet ved udbrud.

TÆNDER/TANDPROBLEMER

Kaninen har 2 sæt fortænder, som vokser i hele dyrets levetid.

Hvis kaninen har korrekt bid, vil den som regel selv slide tænderne.
Fortænderne er forholdsvis nemme at holde øje med, da de er synlige. Kindænderne kan derimod være sværere at observere, da de sidder længere inde.
Det er derfor en god idé jævnligt at få checket tænderne hos dyrlægen.

For lange fortænder kan man ofte klippe, uden at kaninen bliver bedøvet. Men hvis kindtænderne er for lange, kan det være nødvendigt, at bedøve den for, at få slebet dem godt ned.
Forvoksede kindtænder er en alvorlig lidelse, da underkæbens tænder vil vokse ind over tungen, og overkæbens tænder vil vokse ud af mod kinden. Dette kan give sår på både tungen og i kinden og er meget smertefuldt. I sidste ende kan kaninen hverken tygge eller synke sin mad, og den vil derfor tabe sig væsentlig på kort tid.

Vær derfor meget opmærksom på, at din kanin spiser, som den plejer, og hvis du har mistanke om tandproblemer, skal dyrlægen altid kontaktes.
Symptomer ved tandproblemer:, spiser mindre eller langsommere end den plejer, savler, fugtig pels under hage og hals, taber sig.